St. Michaëlschool

Missie en visie van de St. Michaëlschool

 

Onze missie


De St. Michaëlschool is een katholieke basisschool waar iedereen in een veilig klimaat en met veel persoonlijke aandacht mag leren. Wij bieden kinderen betekenisvol onderwijs waarbij ieder kind tot zijn recht komt en zich volgens zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen ter voorbereiding op een plek in de maatschappij.

Onze visie

Identiteit

Respect, zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld om ons heen dragen we uit, op grond van onze katholieke identiteit.   
We geven op eigentijdse en creatieve wijze vorm aan levensbeschouwelijk onderwijs.
We dagen kinderen uit na te denken over de diepere dingen van het leven.
We besteden aandacht aan christelijke feesten en vertellen  Bijbelverhalen.
We laten kinderen kennis maken met waarden en tradities uit verschillende religies. 

Sociale veiligheid

Er heerst een prettige sfeer op school. We benaderen elkaar positief.
We geven kinderen individuele aandacht en tonen persoonlijke betrokkenheid.
We geven les in sociale vaardigheden, sociale integratie en actief burgerschap.
We stimuleren kinderen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
We stimuleren kinderen elkaar te helpen en samen naar oplossingen te zoeken.
We maken op school tijd voor plezier en ontspanning met elkaar.

Onderwijskwaliteit

We bieden een leeromgeving die aansluit bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
Wij bieden kinderen structuur en zorgen voor een doorlopend leerproces. Dit zien we terug in onze klassenorganisatie, methodes, thema’s en leermiddelen.
We houden de verwachtingen over de opbrengsten van onze leerlingen hoog en werken steeds aan verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit.

Zorg en begeleiding

We volgen en begeleiden de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind gedurende de hele basisschoolperiode.
Als het nodig is bieden we een leerling aangepaste leerstof en extra begeleiding.
We besteden speciale aandacht aan het begeleiden van taal/leesproblematiek en het geven van extra uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben.

Communicatie en profilering

We hebben een open communicatie met elkaar op basis van vertrouwen.
We hechten waarde aan het geven en ontvangen van input en feedback door leerlingen, ouders, personeel en andere betrokkenen bij de school.
Wij zien persoonlijke aandacht als onze kracht en kleinschaligheid als een kwaliteit. 

Persoonlijke aandacht is onze kracht!

kijk voor volledige informatie op onze site & facebook!

www.michaelschool.nl

 Klik op onderstaand logo voor onze facebook pagina