EHBO Koffer

Met dank aan EHBO koffer.nl heeft de Hut een nieuwe EHBO koffer kunnen aanschaffen om haar activiteiten veilig te kunnen blijven uitvoeren.

Voor de veiliheid tijdens onze activiteiten vertrouwen wij op de EHBO koffer van

www.ehbo-koffer.nl

Bewonersinitiatief

Heb jij een leuk idee voor Zuidschermer?

Wil je meer speeltoestellen, of toch liever een picknick-tafel om gezellig aan te eten? Fleurige plantjes in elke straat, of wil je samen met andere bewoners uit het dorp een mooi kunstwerk? Wil je een leuke activiteit voor jongeren, of voor ouderen organiseren? Een sporttoernooi organiseren? Of wellicht heb je andere ideeën voor Zuidschermer?

Vraag subsidie aan, want een goed idee verdient uitvoering!

De gemeente Alkmaar beloont bewonersinitiatieven die de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verbeteren en/of de sociale samenhang in het dorp en tussen bewoners versterken. Een bewonersinitiatief is een initiatief door, voor en met bewoners.

Voorwaarden
Als je een idee hebt, bespreek dat dan eerst met je buren of de buurt. Het bewonersinitiatief mag geen privébelang dienen, niet in strijd zijn met de wet en/of bestaand beleid, en voor eten en drinken krijg je geen bijdrage.
Wel dien je op zoek te gaan naar aanvullende financiering voor het initiatief, bijvoorbeeld via sponsoring, eigen bijdrage e.d., want vanuit de gemeente wordt geen 100% vergoed. En voor activiteiten in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig.

Wat moet je doen?
-    Lees rustig de rest van het verhaal, en ga dan naar de website van de gemeente Alkmaar en dien de aanvraag digitaal in (je vindt het aanvraagformulier als volgt: op de website van de gemeente Alkmaar ga je naar ‘alle producten en diensten’, vervolgens naar ‘wijken en dorpen’, en dan naar ‘bewonersinitiatieven’). Via de post kan ook.
-    Omschrijf je idee of activiteit.
-    Stel je begroting op (indien nodig met een offerte) en vermeld het bedrag dat je aan de gemeente vraagt.
-    Geef aan wanneer de activiteit plaatsvindt.
-    Je aanvraag is pas compleet als deze voorzien is van naam en adres van de aanvrager/contactpersoon, handtekening en uiteraard het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden.

Wie beoordeelt je idee?
Het subsidieloket van de gemeente beoordeelt of de aanvraag aan alle vereisten voldoet. Deze aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de desbetreffende regiegroep.
Regiegroepen van de gemeente beoordelen alle aanvragen voor een financiële bijdrage. Een regiegroep is een vertegenwoordiging van bewoners uit een wijk, of dorp, die een bewonersinitiatief (subsidieaanvraag) beoordeelt. Elk dorp heeft een vertegenwoordiger die zitting heeft in de regiegroep. In de voormalige gemeente Schermer bestaat de regiegroep uit vertegenwoordigers uit alle dorpen van de Schermer. Deze regiegroep is inmiddels voor een eerste keer bijeen geweest.
De gemeente Alkmaar keert vervolgens aan plannen die door de regiegroep zijn goedgekeurd, geld uit.

Aanvullende voorwaarden
Naast de voorwaarden die hierboven zijn genoemd en op de website van de gemeente Alkmaar, gelden er een aantal aanvullende voorwaarden:
1.    Financiële verantwoording.
2.    Geen 100% vergoeding, maar zoek aanvullende middelen.
3.    Geen politieke of religieuze doelstellingen.
4.    Vermijd in je aanvraag het benoemen van algemene kosten, zoals organisatiekosten, coördinatiekosten, onvoorzien en diversen.
5.    Zorg voor draagvlak.
6.    Je kunt door de regiegroep uitgenodigd worden voor een nadere toelichting.
7.    Materiële investeringen blijven eigendom van de gemeente Alkmaar.
8.    Geen vaste bedrijfsvoering van verenigingen.

Een aanvraag voor een bewonersinitiatief kun je het hele jaar door indienen.
De vertegenwoordiger in de regiegroep vanuit wiens dorp een aanvraag wordt beoordeeld, mag zelf niet meestemmen over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

Goed om te weten
Heb jij dus een goed idee, vraag dan een subsidie aan!
In Rond de Torens zal regelmatig verslag worden gedaan van gehonoreerde aanvragen.
Kijk voor inspiratie ook eens op de website www.Alkmaardoethet.nl