Geschiedenis

De oprichting van de Jongerenbeweging stamt uit 1934, tijdens de bouw van de katholieke kerk in Zuidschermer. De naam werd toen Studieclub ’34. Na enkele jaren sloot de “club” zich aan bij de Katholieke Jongeren Middenstands Vereniging (KJMV), een landelijke organisatie.

Na de woelige jaren ’40-’45 is men overgegaan naar de Land en Tuinbouw Jongeren (LTJ). Naast de LTJ ontstond ook een andere groep, namelijk de Land en Tuinbouw Meisjes (LTM).
In 1964 werden deze twee groepen samengesmeed tot de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ). Maar in 1970 besloten de jongeren om definitief op eigen beweging verder te gaan, de naam werd Jongeren Beweging Schermer.

Deze naam wordt nog steeds gedragen. De Jongeren Beweging Schermer, kortweg JBS, bestaat uit een groep enthousiaste jongeren die zich inzet om leuke, sportieve, gezellige, danwel informatieve activiteiten te organiseren gericht op jongeren.